Xiaguan

2016 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2016 Teas w/ Most Productions

Jin Si Tuo Cha
2016 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2016 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian
Cang Er Tuo
2016 Cang Er Tuo
沱茶苍洱沱

Raw Pu'erh 100g
100 pieces in a tong.
Nan Zhao Yuan Cha
2016 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nan Zhao Tuo Cha
2016 Nan Zhao Tuo Cha
沱茶南诏沱茶

Raw Pu'erh 100g
100 pieces in a tong.
Xiao Fa Tuo
2016 Xiao Fa Tuo
沱茶销法沱

Ripe Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Jin Bang T8653
2016 Jin Bang T8653
沱茶金榜T8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian

Xiaguan 2016 Teas

  Hong Yun Yuan Cha
2016 Hong Yun Yuan Cha
沱茶 红芸圆茶

Ripe Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
  Jing Dian 8633
2016 Jing Dian 8633
沱茶 经典8633

Raw Pu'erh 150g
56 pieces in a tong.
  Long Ma Yuan Cha
2016 Long Ma Yuan Cha
沱茶 龙马圆茶

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
  Lv Yan Yuan Tuo Cha
2016 Lv Yan Yuan Tuo Cha
沱茶 绿酽缘沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong.
92 Tie Bing
2016 92 Tie Bing
沱茶92铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bao Yan Zhuan Cha
2016 Bao Yan Zhuan Cha
沱茶宝焰砖茶

Ripe Pu'erh 250g
40 pieces in a tong.
Bu Lang Fan Pu Gu Shu
2016 Bu Lang Fan Pu Gu Shu
沱茶布朗返濮古树

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Cang Er Tuo
2016 Cang Er Tuo
沱茶苍洱沱

Raw Pu'erh 100g
100 pieces in a tong.
Chen Nian Lao Cha Tou
2016 Chen Nian Lao Cha Tou
沱茶陈年老茶头

Ripe Pu'erh 1000g
9 pieces in a tong.
Chi Cha Qu Bing Cha
2016 Chi Cha Qu Bing Cha
沱茶喫茶去饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Da Hu Sai Gu Shu Yuan Cha
2016 Da Hu Sai Gu Shu Yuan Cha
沱茶大户赛古树圆茶

Raw Pu'erh 200g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Gan Pu
2016 Gan Pu
沱茶柑普

Ripe Pu'erh 300g
6 pieces in a tong.
Gao Shan Xiao Fei
2016 Gao Shan Xiao Fei
沱茶高山小飞

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Gao Shan Xiao Fei
2016 Gao Shan Xiao Fei
沱茶高山小飞

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Guang Yin De Gu Shi
2016 Guang Yin De Gu Shi
沱茶光阴的故事

Raw Pu'erh 60g
56 pieces in a tong.
Gui Zhen
2016 Gui Zhen
沱茶归臻

Raw Pu'erh 96g
96 pieces in a tong.
Hong Dai Qi Zi Bing Cha
2016 Hong Dai Qi Zi Bing Cha
沱茶红带七子饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Hong Yin Tie Bing
2016 Hong Yin Tie Bing
沱茶红印铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Hua Shi Dai
2016 Hua Shi Dai
沱茶划时代

Ripe Pu'erh 365g
16 pieces in a tong, 365 pieces in a jian
Jia Suo Re
2016 Jia Suo Re
沱茶加梭热

Raw Pu'erh 1000g
200 pieces in a tong.
Jin Bang T8653
2016 Jin Bang T8653
沱茶金榜T8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Que Gu Shu
2016 Jin Que Gu Shu
沱茶金雀古树

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Si Bing Cha
2016 Jin Si Bing Cha
沱茶金丝饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Si Tuo Cha
2016 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Jin Yin Tuo
2016 Jin Yin Tuo
沱茶金印沱

Raw Pu'erh 300g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian
Jin Yin Tuo
2016 Jin Yin Tuo
沱茶金印沱

Ripe Pu'erh 300g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian
Jing Dian 7663
2016 Jing Dian 7663
沱茶经典7663

Ripe Pu'erh 150g
56 pieces in a tong.
Jing Pin Da Bai Cai Bing Cha
2016 Jing Pin Da Bai Cai Bing Cha
沱茶精品大白菜饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jun Zi Tuo Cha
2016 Jun Zi Tuo Cha
沱茶君子沱茶

Raw Pu'erh 250g
48 pieces in a tong, 125 pieces in a jian
Kang Cang Tie Bing
2016 Kang Cang Tie Bing
沱茶康藏铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Lao Pao Bing Cha
2016 Lao Pao Bing Cha
沱茶老泡饼茶

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Le Song Tuo
2016 Le Song Tuo
沱茶乐颂沱

Ripe Pu'erh 100g
56 pieces in a tong.
Lv Da Shu Pao Bing
2016 Lv Da Shu Pao Bing
沱茶绿大树泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Nan Zhao Jin Ya Tuo
2016 Nan Zhao Jin Ya Tuo
沱茶南诏金芽沱

Raw Pu'erh 200g
60 pieces in a tong.
Nan Zhao Tuo Cha
2016 Nan Zhao Tuo Cha
沱茶南诏沱茶

Raw Pu'erh 100g
100 pieces in a tong.
Nan Zhao Yuan Cha
2016 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Nv Er Tuan Cha
2016 Nv Er Tuan Cha
沱茶女儿团茶

Ripe Pu'erh 500g
12 pieces in a tong.
Pu Er Bing Cha
2016 Pu Er Bing Cha
沱茶普洱饼茶

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Qian Jia Zhai Lao Shu Yuan Cha
2016 Qian Jia Zhai Lao Shu Yuan Cha
沱茶千家寨老树圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha
2016 Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha
沱茶顺裕乌金号圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2016 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian
Te Zhi Jia Ji Tuo Cha
2016 Te Zhi Jia Ji Tuo Cha
沱茶特制甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
18 pieces in a tong, 72 pieces in a jian
Tuo Cha 1 Hao
2016 Tuo Cha 1 Hao
沱茶沱茶1号

Raw Pu'erh 300g
5 pieces in a tong, 6 pieces in a jian
Wu Jin Bei Long · Fu Shen Han Cha
2016 Wu Jin Bei Long · Fu Shen Han Cha
沱茶乌金贝隆·福神汉茶

Raw Pu'erh 200g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian
Wu Liang Jin Cha
2016 Wu Liang Jin Cha
沱茶无量紧茶

Raw Pu'erh 280g
18 pieces in a tong.
Xiao Fa Tuo
2016 Xiao Fa Tuo
沱茶销法沱

Ripe Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Xiao Jin Tuo
2016 Xiao Jin Tuo
沱茶小金沱

Ripe Pu'erh 36g
56 pieces in a tong, 3 pieces in a jian
Xiao Jin Tuo
2016 Xiao Jin Tuo
沱茶小金沱

Raw Pu'erh 36g
56 pieces in a tong, 3 pieces in a jian
Xiong Ji Ding Li Bing Cha
2016 Xiong Ji Ding Li Bing Cha
沱茶雄鸡鼎立饼茶

Raw Pu'erh 360g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Xiong Ji Ding Li Tuan Cha
2016 Xiong Ji Ding Li Tuan Cha
沱茶雄鸡鼎立团茶

Raw Pu'erh 360g
6 pieces in a tong, 24 pieces in a jian
Xiong Ji Ding Li Zhuan Cha
2016 Xiong Ji Ding Li Zhuan Cha
沱茶雄鸡鼎立砖茶

Raw Pu'erh 360g
6 pieces in a tong, 24 pieces in a jian
Yi Ji San Pu
2016 Yi Ji San Pu
沱茶一级散普

Ripe Pu'erh 100g
84 pieces in a tong.
Yu Shang Gu Shu Gong Bing
2016 Yu Shang Gu Shu Gong Bing
沱茶御赏古树贡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yun Nan Cang Er Yuan Cha
2016 Yun Nan Cang Er Yuan Cha
沱茶云南苍洱圆茶

Raw Pu'erh 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Yun Nan Gao Shan Gu Shu Bing Cha
2016 Yun Nan Gao Shan Gu Shu Bing Cha
沱茶云南高山古树饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yun Nan Gu Shu Feng Bing
2016 Yun Nan Gu Shu Feng Bing
沱茶云南古树凤饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yun Nan Jin Cha (Xy Te Zhi )
2016 Yun Nan Jin Cha (Xy Te Zhi )
沱茶云南紧茶(XY特制)

Raw Pu'erh 250g
7 pieces in a tong, 6 pieces in a jian
Yun Nan Lv Se Sheng Tai Fang Cha
2016 Yun Nan Lv Se Sheng Tai Fang Cha
沱茶云南绿色生态方茶

Raw Pu'erh 125g
4 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Yun Nan Qi Zi Gan Pu Bing Cha
2016 Yun Nan Qi Zi Gan Pu Bing Cha
沱茶云南七子柑普饼茶

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian
Yun Nan Zao Chun Gu Shu Bing Cha
2016 Yun Nan Zao Chun Gu Shu Bing Cha
沱茶云南早春古树饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yun Nan Zheng Shan Man Sa Gu Shu Cha
2016 Yun Nan Zheng Shan Man Sa Gu Shu Cha
沱茶云南正山漫撒古树茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Zhou Qing Tuo
2016 Zhou Qing Tuo
沱茶州庆沱

Raw Pu'erh 600g
6 pieces in a tong.