Qian Jia Zhai Lao Shu Yuan Cha

Qian Jia Zhai Lao Shu Yuan Cha
沱茶千家寨老树圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qian Jia Zhai Lao Shu Yuan Cha 2016 Qian Jia Zhai Lao Shu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian