Xiaguan

2012 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2012 Teas w/ Most Productions

Jin Si Tuo Cha
2012 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Jia Ji Tuo Cha
2012 Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
200 pieces in a tong.
Lv He Jia Ji Tuo Cha
2012 Lv He Jia Ji Tuo Cha
沱茶绿盒甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Te Ji Tuo Cha   Hong He
2012 Te Ji Tuo Cha Hong He
沱茶特级沱茶 红盒

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Nan Zhao Yuan Cha
2012 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
FT8653
2012 FT8653
沱茶FT8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ft Cang Er Yuan Cha
2012 Ft Cang Er Yuan Cha
沱茶FT苍洱圆茶

Raw Pu'erh 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Cang Er Tuo Cha
2012 Cang Er Tuo Cha
沱茶苍洱沱茶

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.
8653
2012 8653
沱茶8653泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian

Xiaguan 2012 Teas

 Ft8603
2012 Ft8603
沱茶 FT8603

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
7543
2012 7543
沱茶7543

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong.
7663
2012 7663
沱茶7663

Ripe Pu'erh 357g
8653
2012 8653
沱茶8653泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8853 XY
2012 8853 XY
沱茶8853饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Bao Yan Jin Cha
2012 Bao Yan Jin Cha
沱茶宝焰紧茶

Raw Pu'erh 250g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Bao Yan Jin Cha
2012 Bao Yan Jin Cha
沱茶宝焰紧茶

Ripe Pu'erh 250g
3 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Cang Er Tuo Cha
2012 Cang Er Tuo Cha
沱茶苍洱沱茶

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.
Cang Shan Yin Hao
2012 Cang Shan Yin Hao
沱茶苍山银毫

Raw Pu'erh 400g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian
Cha Huang Qing Bing
2012 Cha Huang Qing Bing
沱茶茶皇青饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
FT8653
2012 FT8653
沱茶FT8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
FT8653 Tie Bing
2012 FT8653 Tie Bing
沱茶FT8653铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 6 pieces in a jian
Ft Cang Er Yuan Cha
2012 Ft Cang Er Yuan Cha
沱茶FT苍洱圆茶

Raw Pu'erh 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Ft Te Ji Qing Bing
2012 Ft Te Ji Qing Bing
沱茶FT特级青饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ft Te Ji Qing Bing Tie Bing
2012 Ft Te Ji Qing Bing Tie Bing
沱茶FT特级青饼铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ft Zhen Cang Hong Yin
2012 Ft Zhen Cang Hong Yin
沱茶FT珍藏红印

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ft Zhen Cang Hong Yin Tie Bing
2012 Ft Zhen Cang Hong Yin Tie Bing
沱茶FT珍藏红印铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ft8603 Tie Bing
2012 Ft8603 Tie Bing
沱茶FT8603铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ft8623
2012 Ft8623
沱茶FT8623

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Huang Jin Jia Ji Tuo
2012 Huang Jin Jia Ji Tuo
沱茶黄金甲级沱

Raw Pu'erh 100g
80 pieces in a tong.
Jia Ji Tuo Cha
2012 Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
200 pieces in a tong.
Jin Se Yin Xiang Fang Zhuan
2012 Jin Se Yin Xiang Fang Zhuan
沱茶金色印象方砖

Raw Pu'erh 1000g
12 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Jin Se Yin Xiang Yuan Cha
2012 Jin Se Yin Xiang Yuan Cha
沱茶金色印象圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Si Tuo Cha
2012 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Jing Mai Gu Shu Tuo
2012 Jing Mai Gu Shu Tuo
沱茶景迈古树沱

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.
Kai Men Hong Li He
2012 Kai Men Hong Li He
沱茶开门红礼盒

Raw Pu'erh 1500g
6 pieces in a tong.
Long Ma Jin Bing
2012 Long Ma Jin Bing
沱茶龙马金饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Lv He Jia Ji Tuo Cha
2012 Lv He Jia Ji Tuo Cha
沱茶绿盒甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Ma Hei Yuan Cha
2012 Ma Hei Yuan Cha
沱茶麻黑圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Hai Gao Shan Yan Yun
2012 Meng Hai Gao Shan Yan Yun
沱茶勐海高山岩韵

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Hai Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha
2012 Meng Hai Zao Chun Qiao Mu Yuan Cha
沱茶勐海早春乔木圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha
2012 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Qing Feng Shang Pin
2012 Qing Feng Shang Pin
沱茶清风上品

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shun Yu 88 Yuan Cha Tie Bing
2012 Shun Yu 88 Yuan Cha Tie Bing
沱茶顺裕88圆茶铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Te Ji Tuo Cha   Hong He
2012 Te Ji Tuo Cha Hong He
沱茶特级沱茶 红盒

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Tuo Zhi Yuan
2012 Tuo Zhi Yuan
沱茶沱之源

Raw Pu'erh 100g
80 pieces in a tong.
Wu Da Jin Gang Blue Mark
2012 Wu Da Jin Gang Blue Mark
沱茶五大金刚饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Wu Da Jin Gang Hongyin
2012 Wu Da Jin Gang Hongyin
Red Mark

五大金刚红印
Raw Pu'erh 357g
Wu Da Jin Gang Meishuzi
2012 Wu Da Jin Gang Meishuzi
Artistic Fonts

五大金刚 美术字
Raw Pu'erh 357g
Wu Da Jin Gang Yiji
2012 Wu Da Jin Gang Yiji
Grade B Blue Mark

五大金刚 乙级
Raw Pu'erh 357g
Wu Da Jin Gang Zhijian
2012 Wu Da Jin Gang Zhijian
Quality Stamp, QS

五大金刚质检
Raw Pu'erh 357g
Wu Xing Lv Da Shu
2012 Wu Xing Lv Da Shu
沱茶五星绿大树

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Xiao Tai Liu Hao Tuo Cha
2012 Xiao Tai Liu Hao Tuo Cha
沱茶销台六号沱茶

Raw Pu'erh 100g
125 pieces in a tong.
Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha
2012 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha
沱茶易武正山老树茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yu Shang Gong Tuo
2012 Yu Shang Gong Tuo
沱茶御赏贡沱

Raw Pu'erh 200g
60 pieces in a tong.
Zi Yun Hao Tuo Cha
2012 Zi Yun Hao Tuo Cha
沱茶紫云号沱茶

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.