Zi Yun Hao Tuo Cha

Zi Yun Hao Tuo Cha
沱茶紫云号沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zi Yun Hao Tuo Cha 2012 Zi Yun Hao Tuo Cha 100g
120 pieces in a tong.