Xiaguan

2010 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2010 Teas

  Si Hao Bing Cha
2010 Si Hao Bing Cha
沱茶 四号饼茶

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
 Ft8603
2010 Ft8603
沱茶 FT8603

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
7663
2010 7663
沱茶7663

Ripe Pu'erh 357g
8613 Pao Bing
2010 8613 Pao Bing
沱茶8613泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Bing Dao Mu Shu Cha ( Tie Bing )
2010 Bing Dao Mu Shu Cha ( Tie Bing )
沱茶冰岛母树茶(铁饼)

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Cang Er Tuo
2010 Cang Er Tuo
沱茶苍洱沱

Raw Pu'erh 250g
0 pieces in a tong, 60 pieces in a jian
Cang Er Tuo Cha
2010 Cang Er Tuo Cha
沱茶苍洱沱茶

Raw Pu'erh 250g
60 pieces in a tong.
Cang Er Tuo Cha
2010 Cang Er Tuo Cha
沱茶苍洱沱茶

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.
FT8653
2010 FT8653
沱茶FT8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
FT8653 Tie Bing
2010 FT8653 Tie Bing
沱茶FT8653铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Fei Tai Chang Hui Pao Bing
2010 Fei Tai Chang Hui Pao Bing
沱茶飞台厂徽泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Fei Tai Chang Hui Tie Bing
2010 Fei Tai Chang Hui Tie Bing
沱茶飞台厂徽铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan
2010 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan
沱茶福禄寿禧 四喜方砖

Raw Pu'erh 1000g
250 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha
2010 Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
200 pieces in a tong.
Jin Hua Tuo Cha
2010 Jin Hua Tuo Cha
沱茶金花沱茶

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.
Jin Si Bing Cha
2010 Jin Si Bing Cha
沱茶金丝饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Jin Si Tuo Cha
2010 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a jian
Li Bin Jin Cha
2010 Li Bin Jin Cha
沱茶礼宾紧茶

Raw Pu'erh 250g
2 pieces in a tong.
Li Bin Tuo Cha
2010 Li Bin Tuo Cha
沱茶礼宾沱茶

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.
Lv He Jia Ji Tuo Cha
2010 Lv He Jia Ji Tuo Cha
沱茶绿盒甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Meng Ku Bing Dao Mu Shu Cha
2010 Meng Ku Bing Dao Mu Shu Cha
沱茶勐库冰岛母树茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Nan Zhao Tuo Cha
2010 Nan Zhao Tuo Cha
沱茶南诏沱茶

Raw Pu'erh 100g
125 pieces in a tong.
Nan Zhao Yuan Cha
2010 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Song He Yan Nian
2010 Song He Yan Nian
沱茶松鹤延年

Raw Pu'erh 2000g
6 pieces in a tong.
Song He Yan Nian ( Tie Bing )
2010 Song He Yan Nian ( Tie Bing )
沱茶松鹤延年(铁饼)

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
T8613 Tie Bing
2010 T8613 Tie Bing
沱茶T8613铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2010 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Te Ji Tuo Cha   Hong He
2010 Te Ji Tuo Cha Hong He
沱茶特级沱茶 红盒

Raw Pu'erh 250g
60 pieces in a tong.
Te Ji Tuo Cha   Hong He
2010 Te Ji Tuo Cha Hong He
沱茶特级沱茶 红盒

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Tuo Zhi Yuan
2010 Tuo Zhi Yuan
沱茶沱之源

Raw Pu'erh 500g
8 pieces in a tong.
Yi Ming Jing Ren
2010 Yi Ming Jing Ren
沱茶一鸣惊人

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha
2010 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha
沱茶易武正山老树茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yun Nan Fang Cha
2010 Yun Nan Fang Cha
沱茶云南方茶

Raw Pu'erh 125g
232 pieces in a tong.