Tuo Zhi Yuan

Tuo Zhi Yuan
沱茶沱之源

Propose Changes

Xiaguan

100g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Tuo Zhi Yuan 2014 Tuo Zhi Yuan 100g
80 pieces in a tong.
Tuo Zhi Yuan 2013 Tuo Zhi Yuan 100g
80 pieces in a tong.
Tuo Zhi Yuan 2012 Tuo Zhi Yuan 100g
80 pieces in a tong.
Tuo Zhi Yuan 2010 Tuo Zhi Yuan 500g
8 pieces in a tong.