Xiaguan

2003 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2003 Teas

Cang Er Tuo
2003 Cang Er Tuo
沱茶苍洱沱

Raw Pu'erh 250g
60 pieces in a tong.
Ft Cang Er Yuan Cha
2003 Ft Cang Er Yuan Cha
沱茶FT苍洱圆茶

Raw Pu'erh 500g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian
Ft Te Ji Qing Bing
2003 Ft Te Ji Qing Bing
沱茶FT特级青饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong.
Lv He Jia Ji Tuo Cha
2003 Lv He Jia Ji Tuo Cha
沱茶绿盒甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Wu Da Jin Gang Hongyin
2003 Wu Da Jin Gang Hongyin
Red Mark

五大金刚红印
Raw Pu'erh 357g
Wu Da Jin Gang Meishuzi
2003 Wu Da Jin Gang Meishuzi
Artistic Fonts

五大金刚 美术字
Raw Pu'erh 357g
Wu Da Jin Gang Yiji
2003 Wu Da Jin Gang Yiji
Grade B Blue Mark

五大金刚 乙级
Raw Pu'erh 357g
Wu Da Jin Gang Zhijian
2003 Wu Da Jin Gang Zhijian
Quality Stamp, QS

五大金刚质检
Raw Pu'erh 357g
Yun Nan Fang Cha
2003 Yun Nan Fang Cha
沱茶云南方茶

Raw Pu'erh 125g
220 pieces in a tong.