Wu Da Jin Gang Yiji

Wu Da Jin Gang Yiji
五大金刚 乙级
Grade B Blue Mark

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Description:

Part of five cake series.

Productions

2012 Wu Da Jin Gang Yiji 357g
2003 Wu Da Jin Gang Yiji 357g