Xiaguan

2011 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2011 Teas w/ Most Productions

Jin Si Tuo Cha
2011 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2011 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha
2011 Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Lv He Jia Ji Tuo Cha
2011 Lv He Jia Ji Tuo Cha
沱茶绿盒甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Te Ji Tuo Cha   Hong He
2011 Te Ji Tuo Cha Hong He
沱茶特级沱茶 红盒

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Nan Zhao Yuan Cha
2011 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
4 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
FT8653
2011 FT8653
沱茶FT8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yun Nan Fang Cha
2011 Yun Nan Fang Cha
沱茶云南方茶

Raw Pu'erh 125g
232 pieces in a tong.
Nan Zhao Tuo Cha
2011 Nan Zhao Tuo Cha
沱茶南诏沱茶

Raw Pu'erh 100g
125 pieces in a tong.

Xiaguan 2011 Teas

  Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha Tie Bing
2011 Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha Tie Bing
沱茶 顺裕乌金号圆茶铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
  Si Hao Bing Cha Tie Bing
2011 Si Hao Bing Cha Tie Bing
沱茶 四号饼茶铁饼

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
 Ft8603
2011 Ft8603
沱茶 FT8603

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8113 Gu Hua Cha
2011 8113 Gu Hua Cha
沱茶8113谷花茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8113 Hong Dai Tie Bing
2011 8113 Hong Dai Tie Bing
沱茶8113红带铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8113 Meng Song Gao Shan Cha
2011 8113 Meng Song Gao Shan Cha
沱茶8113勐宋高山茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8113 Zao Chun
2011 8113 Zao Chun
沱茶8113早春

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8613 Pao Bing
2011 8613 Pao Bing
沱茶8613泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8803 Pao Bing
2011 8803 Pao Bing
沱茶8803泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8803 Tuo Cha
2011 8803 Tuo Cha
沱茶8803沱茶

Raw Pu'erh 200g
80 pieces in a tong.
Bai Jin Sui Yue Bing
2011 Bai Jin Sui Yue Bing
沱茶白金岁月饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Bai Jin Sui Yue Tuo
2011 Bai Jin Sui Yue Tuo
沱茶白金岁月沱

Raw Pu'erh 100g
125 pieces in a tong.
Ban Zhang Lao Shu Cha
2011 Ban Zhang Lao Shu Cha
沱茶班章老树茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bao Yan Jin Cha
2011 Bao Yan Jin Cha
沱茶宝焰紧茶

Raw Pu'erh 250g
48 pieces in a tong.
Bing Zhi Yun
2011 Bing Zhi Yun
沱茶饼之韵

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bu Lang Lao Shu Tuo Cha
2011 Bu Lang Lao Shu Tuo Cha
沱茶布朗老树沱茶

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.
Da Li Chun Yun Yuan Cha
2011 Da Li Chun Yun Yuan Cha
沱茶大理春韵圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
FT8653
2011 FT8653
沱茶FT8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
FT8653 Tie Bing
2011 FT8653 Tie Bing
沱茶FT8653铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo
2011 Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo
沱茶飞台南诏金芽沱

Raw Pu'erh 200g
10 pieces in a tong, 100 pieces in a jian
Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing
2011 Fei Tai Xiao Tai Liu Hao Qi Zi Bing
沱茶飞台销台六号七子饼

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Feng Shou Sui Yue
2011 Feng Shou Sui Yue
沱茶丰收岁月

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Feng Shou Sui Yue Tie Bing
2011 Feng Shou Sui Yue Tie Bing
沱茶丰收岁月铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ft Te Ji Qing Bing
2011 Ft Te Ji Qing Bing
沱茶FT特级青饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Ft8603 Tie Bing
2011 Ft8603 Tie Bing
沱茶FT8603铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Gu Dao Zao Chun Pao Bing
2011 Gu Dao Zao Chun Pao Bing
沱茶古道早春泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Gu Shu Tuo Cha
2011 Gu Shu Tuo Cha
沱茶古树沱茶

Raw Pu'erh 500g
24 pieces in a tong.
Hong Song He Tie Bing
2011 Hong Song He Tie Bing
沱茶红松鹤铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Hong Xing Tie Bing
2011 Hong Xing Tie Bing
沱茶红星铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Huang Jin Yun Yuan Cha
2011 Huang Jin Yun Yuan Cha
沱茶黄金韵圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha
2011 Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jin
2011 Jin
沱茶金

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Jin Gua Gong Cha
2011 Jin Gua Gong Cha
沱茶金瓜贡茶

Raw Pu'erh 250g
64 pieces in a tong.
Jin Gua Gong Cha
2011 Jin Gua Gong Cha
沱茶金瓜贡茶

Raw Pu'erh 100g
15 pieces in a tong.
Jin Se Chuan Qi
2011 Jin Se Chuan Qi
沱茶金色传祺

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Se Yin Xiang Yuan Cha
2011 Jin Se Yin Xiang Yuan Cha
沱茶金色印象圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Jin Si Tuo Cha
2011 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Jin Si Zhuan Cha
2011 Jin Si Zhuan Cha
沱茶金丝砖茶

Raw Pu'erh 500g
20 pieces in a tong, 125 pieces in a jian
Jin Tie Bing
2011 Jin Tie Bing
沱茶金铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Jing Mai Zao Chun Bing Cha
2011 Jing Mai Zao Chun Bing Cha
沱茶景迈早春饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Kai Men Hong Tuo Cha
2011 Kai Men Hong Tuo Cha
沱茶开门红沱茶

Raw Pu'erh 250g
36 pieces in a tong.
Lao Shu Sheng Tai Tuo Cha
2011 Lao Shu Sheng Tai Tuo Cha
沱茶老树生态沱茶

Raw Pu'erh 100g
125 pieces in a tong.
Lv He Jia Ji Tuo Cha
2011 Lv He Jia Ji Tuo Cha
沱茶绿盒甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Lv Song He Pao Bing
2011 Lv Song He Pao Bing
沱茶绿松鹤泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Nan Nuo Gong Tuo
2011 Nan Nuo Gong Tuo
沱茶南糯贡沱

Raw Pu'erh 100g
120 pieces in a tong.
Nan Zhao Tuo Cha
2011 Nan Zhao Tuo Cha
沱茶南诏沱茶

Raw Pu'erh 100g
125 pieces in a tong.
Nan Zhao Yuan Cha
2011 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
4 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Qing Qi Zi Bing Cha
2011 Qing Qi Zi Bing Cha
沱茶青七子饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha
2011 Shun Yu Wu Jin Hao Yuan Cha
沱茶顺裕乌金号圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
T8613 Tie Bing
2011 T8613 Tie Bing
沱茶T8613铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2011 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Te Ji Tuo Cha   Hong He
2011 Te Ji Tuo Cha Hong He
沱茶特级沱茶 红盒

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Tuo Zhi Wei
2011 Tuo Zhi Wei
沱茶沱之味

Raw Pu'erh 100g
49 pieces in a tong, 98 pieces in a jian
Wu Hao Bing Cha
2011 Wu Hao Bing Cha
沱茶伍号饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yi Ji Tuo Cha
2011 Yi Ji Tuo Cha
沱茶一级沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong.
Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha
2011 Yi Wu Zheng Shan Lao Shu Cha
沱茶易武正山老树茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yin
2011 Yin
沱茶银

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yin Tie Bing
2011 Yin Tie Bing
沱茶银铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yun Mei Chun Yuan Cha
2011 Yun Mei Chun Yuan Cha
沱茶云梅春圆茶

Raw Pu'erh 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Yun Mei Chun Yuan Cha
2011 Yun Mei Chun Yuan Cha
沱茶云梅春圆茶

Raw Pu'erh 125g
8 pieces in a tong, 72 pieces in a jian
Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing )
2011 Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing )
沱茶云南饼茶(小铁饼)

Raw Pu'erh 125g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian
Yun Nan Fang Cha
2011 Yun Nan Fang Cha
沱茶云南方茶

Raw Pu'erh 125g
232 pieces in a tong.
Zi Yun Hao Yuan Cha
2011 Zi Yun Hao Yuan Cha
沱茶紫云号圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Zi Yun Hao Yuan Cha Tie Bing
2011 Zi Yun Hao Yuan Cha Tie Bing
沱茶紫云号圆茶铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian