Zi Yun Hao Yuan Cha

Zi Yun Hao Yuan Cha
沱茶紫云号圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zi Yun Hao Yuan Cha 2013 Zi Yun Hao Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Zi Yun Hao Yuan Cha 2011 Zi Yun Hao Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian