Jin Se Chuan Qi

Jin Se Chuan Qi
沱茶金色传祺

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Jin Se Chuan Qi 2011 Jin Se Chuan Qi 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian