Tuo Zhi Wei

Tuo Zhi Wei
沱茶沱之味

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Tuo Zhi Wei 2011 Tuo Zhi Wei 100g
49 pieces in a tong, 98 pieces in a jian