Gu Dao Zao Chun Pao Bing

Gu Dao Zao Chun Pao Bing
沱茶古道早春泡饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gu Dao Zao Chun Pao Bing 2011 Gu Dao Zao Chun Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian