Xiaguan

2017 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2017 Teas

Bang Long Yuan Sheng Cha Tie Bing
2017 Bang Long Yuan Sheng Cha Tie Bing
沱茶蚌龙原生茶铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bang Long Yuan Sheng Tuo Cha
2017 Bang Long Yuan Sheng Tuo Cha
沱茶蚌龙原生沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 75 pieces in a jian
Bian Xiao Zhuan
2017 Bian Xiao Zhuan
沱茶边销砖

Raw Pu'erh 250g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Cang Er Tuan Cha
2017 Cang Er Tuan Cha
沱茶苍洱团茶

Ripe Pu'erh 500g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Chuan Cheng Ftt53
2017 Chuan Cheng Ftt53
沱茶传承FTT53

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Da Li Tuo Cha
2017 Da Li Tuo Cha
沱茶大理沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu )
2017 Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu )
沱茶甲级沱茶(川渝)

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jia Zi Tuo
2017 Jia Zi Tuo
沱茶甲字沱

Raw Pu'erh 100g
80 pieces in a tong.
Jiaji Tuocha Lu He
2017 Jiaji Tuocha Lu He
Jiaji Green Box

沱茶甲级沱茶 绿盒
Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Jin Bang T8663
2017 Jin Bang T8663
沱茶金榜T8663

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Lang Ye Tie Bing
2017 Lang Ye Tie Bing
沱茶琅琊铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Lao Pao Bing Cha
2017 Lao Pao Bing Cha
沱茶老泡饼茶

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Mei Hua Bing Cha
2017 Mei Hua Bing Cha
沱茶梅花饼茶

Ripe Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Nan Zhao Yuan Cha
2017 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Shang Pin Jin Si Bing
2017 Shang Pin Jin Si Bing
沱茶尚品金丝饼

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Shang Pin Jin Si Tuo
2017 Shang Pin Jin Si Tuo
沱茶尚品金丝沱

Raw Pu'erh 100g
80 pieces in a tong.
Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2017 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian
Te Zhi Jia Ji Tuo Cha
2017 Te Zhi Jia Ji Tuo Cha
沱茶特制甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
18 pieces in a tong, 72 pieces in a jian
Teng Yun
2017 Teng Yun
沱茶藤韵

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Xiao Fa Tuo
2017 Xiao Fa Tuo
沱茶销法沱

Ripe Pu'erh 100g
120 pieces in a tong, 100 pieces in a jian
Zhen Cang Kong Que
2017 Zhen Cang Kong Que
沱茶珍藏孔雀

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Zheng Shan Xi Gui Gu Shu Yuan Cha
2017 Zheng Shan Xi Gui Gu Shu Yuan Cha
沱茶正山昔归古树圆茶

Raw Pu'erh 357g
5 pieces in a tong, 10 pieces in a jian