Bang Long Yuan Sheng Cha Tie Bing

Bang Long Yuan Sheng Cha Tie Bing
沱茶蚌龙原生茶铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bang Long Yuan Sheng Cha Tie Bing 2017 Bang Long Yuan Sheng Cha Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian