Edit Bang Long Yuan Sheng Cha Tie Bing

View on Site

Propose Changes to: Bang Long Yuan Sheng Cha Tie Bing
沱茶蚌龙原生茶铁饼

Chinese Characters: 沱茶蚌龙原生茶铁饼
Size: 357
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/004/787/thumb/%E4%B8%8B%E5%85%B3%E8%9A%8C%E9%BE%99%E5%8E%9F%E7%94%9F%E9%93%81%E9%A5%BC__%281%29.jpg?1488963806
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: