Xiaguan

2013 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2013 Teas w/ Most Productions

Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2013 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jin Si Tuo Cha
2013 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Lv He Jia Ji Tuo Cha
2013 Lv He Jia Ji Tuo Cha
沱茶绿盒甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Te Ji Tuo Cha   Hong He
2013 Te Ji Tuo Cha Hong He
沱茶特级沱茶 红盒

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Nan Zhao Yuan Cha
2013 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
FT8653
2013 FT8653
沱茶FT8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan
2013 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan
沱茶福禄寿禧 四喜方砖

Raw Pu'erh 1000g
250 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
8653
2013 8653
沱茶8653泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
FT8653 Tie Bing
2013 FT8653 Tie Bing
沱茶FT8653铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian

Xiaguan 2013 Teas

  Lao Shu Yuan Cha
2013 Lao Shu Yuan Cha
沱茶 老树圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
  Si Hao Bing Cha
2013 Si Hao Bing Cha
沱茶 四号饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
201314 Zhen Qing Hao
2013 201314 Zhen Qing Hao
沱茶201314真情号

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
503 Hong Yin Tuo Cha
2013 503 Hong Yin Tuo Cha
沱茶503红印沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian
7543
2013 7543
沱茶7543

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
7663
2013 7663
沱茶7663

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8603 Pao Bing
2013 8603 Pao Bing
沱茶8603泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8603 Tie Bing
2013 8603 Tie Bing
沱茶8603铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8653
2013 8653
沱茶8653泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
An Xiang
2013 An Xiang
沱茶暗香

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Cha Wang Qing Bing
2013 Cha Wang Qing Bing
沱茶茶王青饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Da Dian Bao Yan Tie Bing
2013 Da Dian Bao Yan Tie Bing
沱茶大典宝焰铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Da Xue Shan Qiao Mu Lao Shu
2013 Da Xue Shan Qiao Mu Lao Shu
沱茶大雪山乔木老树

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
FT8653
2013 FT8653
沱茶FT8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
FT8653 Tie Bing
2013 FT8653 Tie Bing
沱茶FT8653铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Fei Tai Liu Xing Zi Kong Que
2013 Fei Tai Liu Xing Zi Kong Que
沱茶飞台六星紫孔雀

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Fei Tai Liu Xing Zi Song He
2013 Fei Tai Liu Xing Zi Song He
沱茶飞台六星紫松鹤

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Fei Tai Wu Xing Hong Kong Que
2013 Fei Tai Wu Xing Hong Kong Que
沱茶飞台五星红孔雀

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Fang Zhuan
2013 Fu Lu Shou Xi Si Xi Fang Zhuan
沱茶福禄寿禧 四喜方砖

Raw Pu'erh 1000g
250 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi Bing
2013 Fu Lu Shou Xi Bing
沱茶福禄寿禧饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Gao Yuan Chen ( Pao Bing )
2013 Gao Yuan Chen ( Pao Bing )
沱茶高原陈(泡饼)

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Gao Yuan Chen ( Tie Bing )
2013 Gao Yuan Chen ( Tie Bing )
沱茶高原陈(铁饼)

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Gu Shu Tie Bing
2013 Gu Shu Tie Bing
沱茶古树铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Hong Yin Bing Cha
2013 Hong Yin Bing Cha
沱茶红印饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong.
Jin Gua Gong Cha
2013 Jin Gua Gong Cha
沱茶金瓜贡茶

Raw Pu'erh 100g
150 pieces in a tong.
Jin Si Tuo Cha
2013 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Lv He Jia Ji Tuo Cha
2013 Lv He Jia Ji Tuo Cha
沱茶绿盒甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Nan Zhao Yuan Cha
2013 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Pu Er Zhuan Cha
2013 Pu Er Zhuan Cha
沱茶普洱砖茶

Ripe Pu'erh 250g
60 pieces in a tong.
Qiao Mu Gong Bing
2013 Qiao Mu Gong Bing
沱茶乔木贡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Qing Yue Zhi Ya
2013 Qing Yue Zhi Ya
沱茶清月之雅

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Shang Shan Bing Dao
2013 Shang Shan Bing Dao
沱茶上善冰岛

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Sheng Tai Qi Zi Bing
2013 Sheng Tai Qi Zi Bing
沱茶生态七子饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Shui Lan Yin
2013 Shui Lan Yin
沱茶水蓝印

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
T7653 Tie Bing
2013 T7653 Tie Bing
沱茶T7653铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
T8653 Tie Bing
2013 T8653 Tie Bing
沱茶T8653铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2013 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Te Ji Tuo Cha   Hong He
2013 Te Ji Tuo Cha Hong He
沱茶特级沱茶 红盒

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Te Zhi Jing Pin
2013 Te Zhi Jing Pin
沱茶特制精品

Raw Pu'erh 400g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian
Tuo Zhi Yuan
2013 Tuo Zhi Yuan
沱茶沱之源

Raw Pu'erh 100g
80 pieces in a tong.
Xiao Fa Tuo
2013 Xiao Fa Tuo
沱茶销法沱

Ripe Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian
Xiao Fa Tuo
2013 Xiao Fa Tuo
沱茶销法沱

Ripe Pu'erh 250g
5 pieces in a tong, 60 pieces in a jian
Xiao Tai Liu Hao
2013 Xiao Tai Liu Hao
沱茶销台六号

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yin She Xian Rui
2013 Yin She Xian Rui
沱茶银蛇献瑞

Raw Pu'erh 7600g
4 pieces in a tong, 150 pieces in a jian
Yun Nan Qi Zi Bing
2013 Yun Nan Qi Zi Bing
沱茶云南七子饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Yun Nan Qiao Mu Sheng Tai Bing Cha
2013 Yun Nan Qiao Mu Sheng Tai Bing Cha
沱茶云南乔木生态饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yun Shan Zhi Feng
2013 Yun Shan Zhi Feng
沱茶云山之风

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Yun Xiang Tuo Cha
2013 Yun Xiang Tuo Cha
沱茶韵象沱茶

Raw Pu'erh 100g
75 pieces in a tong.
Zi Yun Hao Yuan Cha
2013 Zi Yun Hao Yuan Cha
沱茶紫云号圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian