Gu Shu Tie Bing

Gu Shu Tie Bing
沱茶古树铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Gu Shu Tie Bing 2013 Gu Shu Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian