Qing Yue Zhi Ya

Qing Yue Zhi Ya
沱茶清月之雅

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qing Yue Zhi Ya 2013 Qing Yue Zhi Ya 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian