Da Xue Shan Qiao Mu Lao Shu

Da Xue Shan Qiao Mu Lao Shu
沱茶大雪山乔木老树

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Da Xue Shan Qiao Mu Lao Shu 2013 Da Xue Shan Qiao Mu Lao Shu 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian