Yun Nan Tuo Cha

Yun Nan Tuo Cha
沱茶 云南沱茶

Propose Changes

Xiaguan

125g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

  Yun Nan Tuo Cha 2013 Yun Nan Tuo Cha 125g