Te Zhi Jing Pin

Te Zhi Jing Pin
沱茶特制精品

Propose Changes

Xiaguan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Te Zhi Jing Pin 2013 Te Zhi Jing Pin 400g
5 pieces in a tong, 30 pieces in a jian