111 Nian Qing Tuo Cha

111 Nian Qing Tuo Cha
沱茶111年庆沱茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

111 Nian Qing Tuo Cha 2013 111 Nian Qing Tuo Cha 250g