Yun Nan Qiao Mu Sheng Tai Bing Cha

Yun Nan Qiao Mu Sheng Tai Bing Cha
沱茶云南乔木生态饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Nan Qiao Mu Sheng Tai Bing Cha 2013 Yun Nan Qiao Mu Sheng Tai Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian