Yun Xiang Tuo Cha

Yun Xiang Tuo Cha
沱茶韵象沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Xiang Tuo Cha 2013 Yun Xiang Tuo Cha 100g
75 pieces in a tong.