Xiaguan

2006 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2006 Teas

8613 Pao Bing
2006 8613 Pao Bing
沱茶8613泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
8633 Pao Bing
2006 8633 Pao Bing
沱茶8633泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
8653
2006 8653
沱茶8653泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Bao Yan Bian Xiao Zhuan
2006 Bao Yan Bian Xiao Zhuan
沱茶宝焰边销砖

Raw Pu'erh 250g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Bao Yan Jin Cha ( Mo Gu Tuo )
2006 Bao Yan Jin Cha ( Mo Gu Tuo )
沱茶宝焰紧茶(蘑菇沱)

Raw Pu'erh 250g
7 pieces in a tong, 126 pieces in a jian
Cang Er Tuo Cha
2006 Cang Er Tuo Cha
沱茶苍洱沱茶

Raw Pu'erh 250g
60 pieces in a tong.
Chun Ya Tuo Cha
2006 Chun Ya Tuo Cha
沱茶春芽沱茶

Raw Pu'erh 100g
100 pieces in a tong.
Da Li Qi Zi Bing Cha
2006 Da Li Qi Zi Bing Cha
沱茶大理七子饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian
Da Zhong Tuo Cha
2006 Da Zhong Tuo Cha
沱茶大众沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo
2006 Fei Tai Nan Zhao Jin Ya Tuo
沱茶飞台南诏金芽沱

Raw Pu'erh 200g
10 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Ft Cang Er Yuan Cha
2006 Ft Cang Er Yuan Cha
沱茶FT苍洱圆茶

Raw Pu'erh 500g
5 pieces in a tong, 40 pieces in a jian
Jia Ji Bing Cha
2006 Jia Ji Bing Cha
沱茶甲级饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Jia Ji Tie Bing
2006 Jia Ji Tie Bing
沱茶甲级铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Jia Ji Tuo Cha
2006 Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Jin Si Tuo Cha
2006 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Li He Qi Zi Bing Cha
2006 Li He Qi Zi Bing Cha
沱茶礼盒七子饼茶

Raw Pu'erh 357g
28 pieces in a tong.
Lv He Jia Ji Tuo Cha
2006 Lv He Jia Ji Tuo Cha
沱茶绿盒甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Nan Zhao Yuan Cha
2006 Nan Zhao Yuan Cha
沱茶南诏圆茶

Raw Pu'erh 454g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian
Sheng Tai Tuo Cha
2006 Sheng Tai Tuo Cha
沱茶生态沱茶

Raw Pu'erh 200g
90 pieces in a tong.
Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2006 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
0 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Te Ji Tuo Cha   Hong He
2006 Te Ji Tuo Cha Hong He
沱茶特级沱茶 红盒

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Xiao Ma Qi Zi Yuan Cha
2006 Xiao Ma Qi Zi Yuan Cha
沱茶销马七子圆茶

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Yi Ji Tuo Cha
2006 Yi Ji Tuo Cha
沱茶一级沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Yu Shang Gong Tuo
2006 Yu Shang Gong Tuo
沱茶御赏贡沱

Raw Pu'erh 200g
90 pieces in a tong.
Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing )
2006 Yun Nan Bing Cha ( Xiao Tie Bing )
沱茶云南饼茶(小铁饼)

Raw Pu'erh 125g
4 pieces in a tong, 240 pieces in a jian
Yun Nan Fang Cha
2006 Yun Nan Fang Cha
沱茶云南方茶

Raw Pu'erh 125g
232 pieces in a tong.