Feng Hua Xue Yue Bing Cha

Feng Hua Xue Yue Bing Cha
沱茶风花雪月饼茶

Propose Changes

Xiaguan

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Feng Hua Xue Yue Bing Cha 2006 Feng Hua Xue Yue Bing Cha 500g
4 pieces in a tong.
Feng Hua Xue Yue Bing Cha 2004 Feng Hua Xue Yue Bing Cha 500g
4 pieces in a tong.