Xiaguan

2015 Xiaguan (est. 1941)
下关

Alternate Name(s): XG
Location: Dali
# Teas: 392
# Productions: 675

Xiaguan 2015 Teas w/ Most Productions

Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2015 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jin Si Tuo Cha
2015 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Jia Ji Tuo Cha
2015 Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong.
Cang Er Tuo
2015 Cang Er Tuo
沱茶苍洱沱

Raw Pu'erh 250g
48 pieces in a tong.
Yun Nan Fang Cha
2015 Yun Nan Fang Cha
沱茶云南方茶

Raw Pu'erh 125g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian
Xiao Fa Tuo
2015 Xiao Fa Tuo
沱茶销法沱

Ripe Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Tuo Cha
2015 Fu Lu Shou Xi Si Xi Tuo Cha
沱茶福禄寿禧 四喜沱茶

Raw Pu'erh 500g
125 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Tuo Cha
2015 Fu Lu Shou Xi Si Xi Tuo Cha
沱茶福禄寿禧 四喜沱茶

Raw Pu'erh 800g
200 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
Jiaji Tuocha Lu He
2015 Jiaji Tuocha Lu He
Jiaji Green Box

沱茶甲级沱茶 绿盒
Raw Pu'erh 100g
18 pieces in a tong, 72 pieces in a jian

Xiaguan 2015 Teas

8113 Zao Chun
2015 8113 Zao Chun
沱茶8113早春

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Bao Yan Jin Cha
2015 Bao Yan Jin Cha
沱茶宝焰紧茶

Ripe Pu'erh 250g
36 pieces in a tong.
Bao Yan Zhuan Cha
2015 Bao Yan Zhuan Cha
沱茶宝焰砖茶

Ripe Pu'erh 250g
40 pieces in a tong.
Bian Xiao Zhuan
2015 Bian Xiao Zhuan
沱茶边销砖

Raw Pu'erh 250g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Bing Wang
2015 Bing Wang
沱茶并王

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Bing Zhi Yun
2015 Bing Zhi Yun
沱茶饼之韵

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Cang Er Tuo
2015 Cang Er Tuo
沱茶苍洱沱

Raw Pu'erh 250g
48 pieces in a tong.
Fei Tai Ft Te Zhi Zhen Cang Ban
2015 Fei Tai Ft Te Zhi Zhen Cang Ban
沱茶飞台FT特制珍藏版

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Tuo Cha
2015 Fu Lu Shou Xi Si Xi Tuo Cha
沱茶福禄寿禧 四喜沱茶

Raw Pu'erh 500g
125 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
Fu Lu Shou Xi   Si Xi Tuo Cha
2015 Fu Lu Shou Xi Si Xi Tuo Cha
沱茶福禄寿禧 四喜沱茶

Raw Pu'erh 800g
200 pieces in a tong, 4 pieces in a jian
Gan Pu Er
2015 Gan Pu Er
沱茶甘普洱

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Hong Yin 503
2015 Hong Yin 503
沱茶红印503

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong.
Jia Ji Tuo Cha
2015 Jia Ji Tuo Cha
沱茶甲级沱茶

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong.
Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu )
2015 Jia Ji Tuo Cha ( Chuan Yu )
沱茶甲级沱茶(川渝)

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Jiaji Tuocha Lu He
2015 Jiaji Tuocha Lu He
Jiaji Green Box

沱茶甲级沱茶 绿盒
Raw Pu'erh 100g
18 pieces in a tong, 72 pieces in a jian
Jin Bang 8653
2015 Jin Bang 8653
沱茶金榜8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Bang 8663
2015 Jin Bang 8663
沱茶金榜8663

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Bang Jia Tuo
2015 Jin Bang Jia Tuo
沱茶金榜甲沱

Raw Pu'erh 500g
16 pieces in a tong, 100 pieces in a jian
Jin Bang T8653
2015 Jin Bang T8653
沱茶金榜T8653

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Si Tie Bing
2015 Jin Si Tie Bing
沱茶金丝铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Jin Si Tuo Cha
2015 Jin Si Tuo Cha
沱茶金丝沱茶

Raw Pu'erh 100g
160 pieces in a tong.
Lao Shu Sheng Tai Yuan Cha
2015 Lao Shu Sheng Tai Yuan Cha
沱茶老树生态圆茶

Raw Pu'erh 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Long Ma Jin Bing
2015 Long Ma Jin Bing
沱茶龙马金饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Lv Da Shu Pao Bing
2015 Lv Da Shu Pao Bing
沱茶绿大树泡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Lv Da Shu Tie Bing
2015 Lv Da Shu Tie Bing
沱茶绿大树铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Lv Da Shu Zhuan Cha
2015 Lv Da Shu Zhuan Cha
沱茶绿大树砖茶

Raw Pu'erh 250g
4 pieces in a tong, 64 pieces in a jian
Nan Zhao Feng Ding Qi Zi Bing Cha
2015 Nan Zhao Feng Ding Qi Zi Bing Cha
沱茶南诏峰顶七子饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Tuo
2015 Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Tuo
沱茶南诏珍藏特制沱

Raw Pu'erh 200g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian
Qiao Mu Gong Bing
2015 Qiao Mu Gong Bing
沱茶乔木贡饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Qing Xin Jin Cha
2015 Qing Xin Jin Cha
沱茶青心紧茶

Raw Pu'erh 250g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Rui Hou Pu Chun Bing Cha
2015 Rui Hou Pu Chun Bing Cha
沱茶睿猴谱春饼茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Rui Hou Pu Chun Tuo Cha
2015 Rui Hou Pu Chun Tuo Cha
沱茶睿猴谱春沱茶

Raw Pu'erh 150g
18 pieces in a tong, 72 pieces in a jian
Rui Hou Pu Chun Zhuan Cha
2015 Rui Hou Pu Chun Zhuan Cha
沱茶睿猴谱春砖茶

Raw Pu'erh 400g
6 pieces in a tong, 24 pieces in a jian
Shang Shan Bing Dao Gu Shu Yuan Cha
2015 Shang Shan Bing Dao Gu Shu Yuan Cha
沱茶上善冰岛古树圆茶

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Tai Shan
2015 Tai Shan
沱茶泰山

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong.
Te Ji Tuo Cha    Bian Zhuang
2015 Te Ji Tuo Cha Bian Zhuang
沱茶特级沱茶 便装

Raw Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian
Tou Yang He Sui
2015 Tou Yang He Sui
沱茶头羊贺岁

Raw Pu'erh 7600g
3 pieces in a tong.
Wei Tuo
2015 Wei Tuo
沱茶微沱

Ripe Pu'erh 200g
50 pieces in a tong.
Wei Tuo
2015 Wei Tuo
沱茶微沱

Raw Pu'erh 200g
50 pieces in a tong.
Wu Cai Kong Que
2015 Wu Cai Kong Que
沱茶五彩孔雀

Raw Pu'erh 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Wu Xing Xiao Bai Cai
2015 Wu Xing Xiao Bai Cai
沱茶五星小白菜

Raw Pu'erh 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Xiao Fa Tuo
2015 Xiao Fa Tuo
沱茶销法沱

Ripe Pu'erh 100g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian
Yi Pin Gao Shan
2015 Yi Pin Gao Shan
沱茶一品高山

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yi Wu Zhi Chun
2015 Yi Wu Zhi Chun
沱茶易武之春

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Yun Nan Fang Cha
2015 Yun Nan Fang Cha
沱茶云南方茶

Raw Pu'erh 125g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian
Zhang Ting Ban
2015 Zhang Ting Ban
沱茶涨停板

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Zhao Cai Jin Bao
2015 Zhao Cai Jin Bao
沱茶招财进宝

Ripe Pu'erh 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Zhen Cang Da Bai Cai
2015 Zhen Cang Da Bai Cai
沱茶珍藏大白菜

Raw Pu'erh 357g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian
Zhong Guo Tuo
2015 Zhong Guo Tuo
沱茶中国沱

Raw Pu'erh 365g
16 pieces in a tong.
Zhong Hua Tie Bing
2015 Zhong Hua Tie Bing
沱茶中华铁饼

Raw Pu'erh 357g
7 pieces in a tong.