Lv Da Shu Tie Bing

Lv Da Shu Tie Bing
沱茶绿大树铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lv Da Shu Tie Bing 2015 Lv Da Shu Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Lv Da Shu Tie Bing 2014 Lv Da Shu Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian