Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Zhuan

Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Zhuan
沱茶南诏珍藏特制砖

Propose Changes

Xiaguan

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Zhuan 2015 Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Zhuan 1000g
10 pieces in a tong.