Lv Da Shu Pao Bing

Lv Da Shu Pao Bing
沱茶绿大树泡饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lv Da Shu Pao Bing 2016 Lv Da Shu Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Lv Da Shu Pao Bing 2015 Lv Da Shu Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian