Tou Yang He Sui

Tou Yang He Sui
沱茶头羊贺岁

Propose Changes

Xiaguan

7600g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Tou Yang He Sui 2015 Tou Yang He Sui 7600g
3 pieces in a tong.