Shang Shan Bing Dao Gu Shu Yuan Cha

Shang Shan Bing Dao Gu Shu Yuan Cha
沱茶上善冰岛古树圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shang Shan Bing Dao Gu Shu Yuan Cha 2015 Shang Shan Bing Dao Gu Shu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian