Yi Wu Zhi Chun

Yi Wu Zhi Chun
沱茶易武之春

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yi Wu Zhi Chun 2015 Yi Wu Zhi Chun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian