Shi Deng Bu Bu Gao

Shi Deng Bu Bu Gao
沱茶仕登步步高

Propose Changes

Xiaguan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shi Deng Bu Bu Gao 2015 Shi Deng Bu Bu Gao 500g