Da Zhong Tuo Cha

Da Zhong Tuo Cha
沱茶大众沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Da Zhong Tuo Cha 2006 Da Zhong Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 250 pieces in a jian
Da Zhong Tuo Cha 2004 Da Zhong Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 200 pieces in a jian