Yuan Ye Sheng Tai Bing Li He

Yuan Ye Sheng Tai Bing Li He
沱茶原叶生态饼礼盒

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yuan Ye Sheng Tai Bing Li He 2014 Yuan Ye Sheng Tai Bing Li He 357g
12 pieces in a tong.
Yuan Ye Sheng Tai Bing Li He 2013 Yuan Ye Sheng Tai Bing Li He 357g