Yun Shan Zhi Feng

Yun Shan Zhi Feng
沱茶云山之风

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Yun Shan Zhi Feng 2013 Yun Shan Zhi Feng 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian