Sheng Tai Qi Zi Bing

Sheng Tai Qi Zi Bing
沱茶生态七子饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Sheng Tai Qi Zi Bing 2013 Sheng Tai Qi Zi Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian