Xiao Tai Liu Hao

Xiao Tai Liu Hao
沱茶销台六号

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Xiao Tai Liu Hao 2013 Xiao Tai Liu Hao 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian