Si Hao Bing Cha

Si Hao Bing Cha
沱茶 四号饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

  Si Hao Bing Cha 2013 Si Hao Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
  Si Hao Bing Cha 2010 Si Hao Bing Cha 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
  Si Hao Bing Cha 2007 Si Hao Bing Cha 400g
7 pieces in a tong.