Gao Shan Qiao Mu ( Chuan Cheng Ft7573)

Gao Shan Qiao Mu ( Chuan Cheng Ft7573)
沱茶高山乔木(传承FT7573)

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Gao Shan Qiao Mu ( Chuan Cheng Ft7573) 2017 Gao Shan Qiao Mu ( Chuan Cheng Ft7573) 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian