Shang Pin Jin Si Fang Cha

Shang Pin Jin Si Fang Cha
沱茶尚品金丝方茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shang Pin Jin Si Fang Cha 2017 Shang Pin Jin Si Fang Cha 100g
80 pieces in a tong.