Dong Fang Zhi Zhu Qi Zi Yuan Cha

Dong Fang Zhi Zhu Qi Zi Yuan Cha
沱茶东方之珠七子圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Dong Fang Zhi Zhu Qi Zi Yuan Cha 2017 Dong Fang Zhi Zhu Qi Zi Yuan Cha 357g
10 pieces in a tong.