8113 Gu Hua Cha

8113 Gu Hua Cha
沱茶8113谷花茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

8113 Gu Hua Cha 2011 8113 Gu Hua Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian