Zi Yun Hao Yuan Cha Tie Bing

Zi Yun Hao Yuan Cha Tie Bing
沱茶紫云号圆茶铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Zi Yun Hao Yuan Cha Tie Bing 2011 Zi Yun Hao Yuan Cha Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian