Feng Shou Sui Yue Tie Bing

Feng Shou Sui Yue Tie Bing
沱茶丰收岁月铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Feng Shou Sui Yue Tie Bing 2011 Feng Shou Sui Yue Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian