Lao Shu Sheng Tai Bing Cha

Lao Shu Sheng Tai Bing Cha
沱茶老树生态饼茶

Propose Changes

Xiaguan

6000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lao Shu Sheng Tai Bing Cha 2011 Lao Shu Sheng Tai Bing Cha 6000g