Meng Ku Bing Dao Mu Shu Cha

Meng Ku Bing Dao Mu Shu Cha
沱茶勐库冰岛母树茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Bing Dao Mu Shu Cha 2012 Meng Ku Bing Dao Mu Shu Cha 250g
30 pieces in a tong.
Meng Ku Bing Dao Mu Shu Cha 2010 Meng Ku Bing Dao Mu Shu Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian