Bing Dao Mu Shu Cha ( Tie Bing )

Bing Dao Mu Shu Cha ( Tie Bing )
沱茶冰岛母树茶(铁饼)

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Bing Dao Mu Shu Cha ( Tie Bing ) 2010 Bing Dao Mu Shu Cha ( Tie Bing ) 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian